Jak poznać modernistyczny budynek? „Jest piękny!”

– Dzisiejsze inwestycje są rozproszone i realizowane nie według jednolitego planu, to polifonia która jeżeli na małą skalę przynosi dobre efekty, to w większej przekształca się w kakofonię – mówi dr hab. Andrzej Szczerski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Historyk sztuki broni dokonań przedwojennego modernizmu wskazując na fascynujące plany ówczesnych urbanistów i zestawia tamte czasy z późnym PRLem, gdzie wysokość bloku była warunkowana wysokością… dźwigu.

Z dr. hab. Andrzejem Szczerskim historykiem sztuki, krytykiem sztuki, wykładowcą i kierownikiem muzealniczych studiów kuratorskich w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego rozmawia Bartek Paturej.

Jak definiować nowoczesność w architekturze?

Według wielu kryteriów, ale warto podkreślić znaczenie kilku z nich. Po pierwsze: to nowe technologie i umiejętność ich stosowania zarówno na poziomie konstrukcji, dyspozycji przestrzennej, jak i detalu. Technologie te należy wykorzystywać w twórczy sposób, a nie tylko ozdabiać budynki nowoczesną formą, jak kiedyś XIX-wieczne kamienice ornamentem, pozornie nadającym im reprezentacyjny charakter.

Po drugie – to przekonanie o tym, że budynek ma komuś i czemuś służyć, a dopiero potem ma coś reprezentować. Bardzo często powtarzamy, że architekturę nowoczesną projektuje się od wewnątrz.

Po trzecie – akceptacja dla myślenia o pojedynczym budynku jako części większej całości. Mam tu na myśli zarówno kontekst architektoniczny, jak i kulturowy, czy analizowanie funkcjonowania danej realizacji na przykład z perspektywy ekologicznej. Każdy budynek spełnia pewne funkcję, ale i tworzy wokół siebie symboliczną przestrzeń, te dwie jego cechy powinny być ze sobą powiązane. Kiedy myślimy o mieście, musimy pamiętać, że nie składa się ono tylko z odrębnych kamienic, bloków i budynków użyteczności publicznej, ale musi tworzyć spójną całość.

Jeśli weźmiemy to wszystko pod uwagę, to architekturę zaczniemy rozumieć jako złożony fenomen, składający się z wielu wymiarów: artystycznego, technicznego, symbolicznego i społecznego. To kwestie o zasadniczym znaczeniu. Wysoki, pozornie spektakularny budynek, który pochłania mnóstwo energii, nie ma związku z istniejącą już zabudową, niszczy swoje sąsiedztwo, na przykład nie dopuszczając światła do znajdujących się obok mieszkań lub generując nadmierny ruch samochodowy, nowoczesny nie jest.

A więc zwracamy się w stronę Skandynawów, a nie arabskich szejków?

Tak, ale też w stronę niezwykle wartościowej polskiej tradycji urbanistycznej, rozwijającej się zwłaszcza w okresie II Rzeczypospolitej. Jej najnowsze historia zaczyna się w Krakowie około roku 1910, kiedy powstaje plan rozbudowy miasta, tzw. plan Wielkiego Krakowa.

Między innymi w Krakowie

Tak, ale w tutaj środowisko architektoniczne były wtedy wyjątkowo nowatorskie. Inną ważną postacią był wówczas Roman Feliński we Lwowie. Po I wojnie światowej  w Warszawie pojawiły się tak ważne postaci jak Szymon Syrkus i Jan Chmielewski, twórcy planu Warszawy funkcjonalnej z 1934 roku. To byli ludzie, którzy zaczęli myśleć o mieście i urbanistyce w oryginalny sposób i dla nas ich prace powinny być punktem odniesienia.

Co się stało z tą polską tradycją?

Ta modernistyczna tradycja była systematycznie niszczona w PRL. W latach 50. narzucono socrealistyczne dogmaty i totalitarny monumentalizm, a w kolejnych dekadach kaganiec finansowy i administracyjny kazał architektom projektować według takich wytycznych, że efektem mogły być tylko niskiej jakości osiedla mieszkaniowe lub tandetne „obiekty użyteczności publicznej”. Osiedle w PRL to najczęściej karykatura tzw. „osiedla społecznego” propagowanego przez przedwojenną awangardę, czego przykładem są osiedla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Żoliborzu.

Efekty tych zmian wpływają również na czasy nam współczesne. Po roku 1989 nie odrodziła się na większą skalę kultura mieszkaniowa, nie myśli się o rozwoju miast jako zwartych organizmów, o czym świadczy brak całościowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jesteśmy dumni z pojedynczych realizacji na wysokim poziomie i bardzo dobrze, ale nie możemy zapominać, że taka gwiazdorska architektura to nie wszystko. Powinniśmy myśleć w dużo szerszej perspektywie, na przykład miasta czy regionu. To zresztą nie tylko kwestia działań samych architektów, ale także uregulowań prawnych czy odpowiedniej edukacji, tak aby architekci i inwestorzy potrafili znaleźć wspólny język. W moich badaniach staram się pokazać, że w polskiej historii architektury istnieją precedensy takich właściwych rozwiązań oraz osiągnięcia, do których warto nawiązywać. Jednym słowem, istnieje w Polsce bardzo silna tradycja architektury nowoczesnej i to ona powinna być dla nas punktem odniesienia.

To ciekawe, że radzi pan, aby szukać nowoczesności w przeszłości.

To tylko pozorny paradoks. To, co dzieje się aktualnie, wynika z przeszłości.

Za co powinniśmy cenić przedwojenną architekturę modernistyczną?

Za rozmach i przekonanie, że architektura ma służyć bardzo konkretnym celom, czyli budowaniu na wielu poziomach infrastruktury niepodległego państwa. Za kulturę architektoniczną i dążenie nie do osiągnięcia krótkoterminowego celu, ale o konsekwentną zmianę, na przykład w tworzeniu przestrzeni publicznej w mieście czy kształtowanie na nowo specyfiki całych regionów, takich jak Centralny Okręg Przemysłowy czy rozwój turystyki w Karpatach. Taki sposób myślenia i jego efekty – przy wszystkich słabościach organizacyjnych II RP –fascynuje. Jestem daleki od idealizacji tamtych czasów, ale naprawdę nie wiem, czy dzisiaj w Krakowie możliwa byłaby budowa równie reprezentacyjnego i zarazem funkcjonalnego założenia jak Aleje Trzech Wieszczów.

Dzisiejsze inwestycje są rozproszone i realizowane nie według jednolitego planu, to polifonia która jeżeli na małą skalę przynosi dobre efekty, to w większej przekształca się w kakofonię.

Czy moderna z dwudziestolecia nie przekraczała czasem tego opresyjnego wymiaru architektury?

Jeśli porównamy polskie realizacje z tego okresu z architekturą niemiecką czy radziecką, to zobaczymy, co to znaczy architektura opresyjna. Nawet nasze najbardziej monumentalne gmachy mieściły się w ramach tego, co nazywamy dziś zmodernizowanym klasycyzmem i przypominały analogiczne rozwiązania stosowane w całej Europie i Stanach Zjednoczonych. W zdecydowanie większej skali zaplanowano dopiero rozbudowę Warszawy w pod koniec lat 30-tych, m.in. nowy dworzec kolejowy i dzielnicę Piłsudskiego na Polach Mokotowskich, której częścią miała być Świątynia Opatrzności. Tego typu plany odpowiadały ambicjom przedwojennej Warszawy, która chciała stać się europejską metropolią i to tłumaczy, dlaczego sięgnięto po rozwiązania do tej pory w Polsce nieznane – żadne polskie miasto nie miało szans na metropolitalny rozwój w ramach państw zaborczych.

Najbardziej modernistyczne miasto w Polsce to…

Gdynia. Miasto zbudowane w kilkanaście lat od podstaw, na wybrzeżu Bałtyku. Co ciekawe, to co dziś uznajemy za wielkie osiągnięcie polskiej architektury, jeszcze w latach 30. postrzegano jako chaotyczne i pozbawione planu, co po raz kolejny świadczy o tym, jak bardzo zmieniły się standardy. Rozbudowa Gdyni faktycznie powstawała według zmieniających się pomysłów urbanistycznych, ale dzięki temu udało się pogodzić realia z oczekiwaniami planistów. Rozwój miasta dostosowano więc do konkretnych okoliczności, takich jak topografia i możliwości ekonomiczne, nie rezygnując jednak z kluczowych wartości czyli wspólnej przestrzeni miejskiej, komunikacji, zapewnienia odpowiedniej jakości mieszkań. W ten sposób powstało miasto właśnie nie według opresyjnego albo totalitarnego planu, ale na kształt „dzieła otwartego”, które pozwala łączyć różne interesy w imię wspólnego dobra.

Gdynia jest bez wątpienia stolicą modernizmu w Polsce i to mimo tego, że najbardziej spektakularne realizacje architektoniczne powstawały dopiero od połowy lat 30. To jednak był najlepszy czas dla Gdyni i jest w tym coś imponującego, jak wiele udało się wtedy zbudować.

Pokazuje to również skokowy przyrost mieszkańców. W ciągu kilkunastu lat ponad 100 tys!

Taki rozwój był możliwy również dlatego, że Gdynia nie powstawała jako jedyny ośrodek miejski, ale w ramach generalnego planu zagospodarowania polskiego wybrzeża. Równocześnie budowano nową infrastrukturę uzdrowiskową i portową – na północ od miasta i przede wszystkim na Mierzei Helskiej, a więc kurorty takie jak Jastarnia i Jurata. Pomorze funkcjonowało jako centrum nowoczesności – nowa architektura, przemysł portowy, turystyka, sport. A samo morze interpretowano jako otwarcie Polski na świat, ucieczkę z geopolitycznego położenia „między Niemcami a Rosją”.

Gdynia powstawała jako port dla Polski, ale widząc sukces tej inwestycji zaczęto prowadzić badania na temat możliwości transportowania przez gdyński port towarów z całej Europy Środkowo-Wschodniej.

To mogło być nie tylko polskie okno na świat?

Chodziło głównie o przejęcie transportu towarowego z bardzo zamożnej Czechosłowacji, która korzystała dotąd z portów niemieckich Szczecina i Hamburga. Zaczęto czynić w tym kierunku konkretne kroki, na przykład od 1934 roku funkcjonowała czechosłowacka strefa wolnocłowa w gdyńskim porcie. Zabrakło czasu, aby te kontakty dalej rozwijać, co było wielką stratą. Plany były zresztą dużo bardziej ambitne, chciano przejąć również transport z Węgier i Rumunii, pomniejszając znaczenie portu w Trieście. To właśnie jest fascynujące w przedwojennych czasach, inwestycje tak przemyślane, że mogły stopniowo zmieniać rzeczywistość nie tylko krajową, ale i międzynarodową, a to wszystko także dzięki nowej architekturze.

Dzisiaj zapominamy o tym, jakie konsekwencje, czy jakie skutki może przynieść nasze planowanie? Nie bierzemy tego pod uwagę?

Planujemy krótkoterminowo. Nie tylko w Polsce. Popatrzmy na często przywoływany przykład, czyli stadiony sportowe, wybudowane na konkretne imprezy, których utrzymanie stanowi następnie tylko obciążenie dla budżetu. To właśnie problem gwiazdorskich inwestycji, łatwo się jednorazowo sprzedają, ale niewiele po nich pozostaje.

W styczniu mówił pan w Polskim Radiu o fenomenie Katowic. Moją uwagę przykuł przykład pierwszych w Polsce schodów ruchomych, które zostały zainstalowane nie w Warszawie po wojnie, ale właśnie na Górnym Śląsku pod koniec lat 30. Od razu przypomniała mi się relacja Le Corbusiera z Nowego Jorku, w której zachwycał się szybkobieżnymi windami i systemami klimatyzacji również z tamtej dekady.

Katowice przed wojną stwarzała architektom możliwości szybkiego rozwoju. Nie chodzi tylko o środki finansowe, ale przede wszystkim o władzę publiczną, której zależało na nowej architekturze i która ją wspierała.  To właśnie kolejna zaleta tamtych czasów, współczesna władza publiczna dopiero od niedawna zaczyna dostrzegać, że architektura to kluczowy element cywilizacyjnego rozwoju państwa. Katowice i Śląsk zawdzięczały tę pozycję wojewodzie Michałowi Grażyńskiemu, który doceniał śląską specyfikę i potencjał, co więcej wiedział, że jeżeli odrodzona Polska ma się czymś zaznaczyć na Śląsku, to swoją nowoczesnością, w tym nowoczesną architekturą.  Inwestowano zarówno w infrastrukturę, jak i w budynki publiczne czy mieszkania. Eksperymentowano z nowatorską architekturą osiedlową. Rozbudowano sieć edukacyjną, powstały nowe szkoły i przedszkola. Dopiero w II Rzeczypospolitej zaczęto planować otwarcie wyższej szkoły w Katowicach.

Architektura Katowic, czyli…

Zacznijmy od budynku Urzędu Wojewódzkiego i Sejmu Śląskiego, największego gmachu publicznego zbudowanego w całej historii przedwojennej Polski, który ma jednak formy klasycyzujące, dalekie od modernizmu.

Czyli w Katowicach mieliśmy pierwsze ruchome schody, największy budynek i pierwszy wieżowiec.

Tak, to modernistyczny już budynek mieszkalny dla pracowników Izby Skarbowej i Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Żwirki i Wigury.

Wróćmy do Grażyńskiego.

Wojewoda stworzył warunki do pracy dla młodych architektów, absolwentów politechnik we Lwowie i Warszawie. W efekcie powstały w Katowicach wybitne pod każdym względem realizacje, – np. elegancka willa Edmunda Kaźmierczaka autorstwa Tadeusza Michejdy z lat 1930-31 – które przeczą mitowi „brudnych” i zdominowanych przez architekturę przemysłową Katowic.

Dzięki Grażyńskiemu rozwijała się również jako uzdrowisko i ośrodek turystyczny Wisła – gdzie powstaje między innymi Zamek Prezydenta RP projektu Adolfa Szyszko-Bohusza –oraz inne miejscowości regionu jak Ustroń czy Istebna. Książka pod moją redakcją z serii „Modernizmy. Architektura nowoczesności w II Rzeczypospolitej” poświęcona Katowicom i województwu śląskiemu opisuje i pokazuje te pełne rozmachu realizacje, które, pamiętajmy, powstały w niespełna 20 lat.

O nowoczesności polskiego Śląska i jej także politycznym charakterze świadczy historia nowego, modernistycznego gmachu Muzeum Śląskiego, zbudowanego w latach 1936-1939 według projektu Karola Schayera. W czasie II wojny światowej Niemcy zdecydowali się wyburzyć ten spektakularny gmach, który miał definiować nowe centrum miasta, także dlatego, że był symbolem sukcesu kraju, który postanowili zniszczyć. A zatem „nowoczesność” tej architektury można było utożsamić z jej „polskością”.

Przykładem tego są Katowice z dwudziestolecia?

Tak, ale nie tylko. Ta nowoczesna architektura jest także widoczna w mniejszych miejscowościach, chociażby w Skoczowie niedaleko Wisły, gdzie można zobaczyć kilka znakomitych modernistycznych willi, między innymi projektu Alfreda Wiedermanna. Na zaproszenie miejscowych przedsiębiorców Spitzerów i Sinabergerów, dla Skoczowa projektowali także wybitni architekci z Wiednia, Josef Hoffmann i Jacques Groag. Skoczów okazuje się więc nie zapominanym miasteczkiem, ale miejscem, gdzie rozwijała się nowoczesna architektura, a zleceniodawcy zamawiali projekty u najlepszych architektów, nie tylko w Polsce.

A jak się Pan czuje, jak przyjeżdża teraz do Katowic, gdzie brak już słynnego brutalistycznego dworca?

Przypominam sobie mój wyjazd ze studentami historii sztuki z Krakowa do Katowic, ponad 10 lat temu. Zajęcia poświęcone były architekturze, więc poszliśmy także na dworzec, a ja pokazywałem go jako przykład brutalizmu w architekturze po 1945 roku. I wtedy jedna ze studentek kategorycznie stwierdziła, że nigdy jej nie udowodnię, że ta architektura to jest coś wartościowego. Wtedy ten dworzec wyglądał naprawdę strasznie, był brudny i zaniedbany, faktycznie sprawiał przygnębiające wrażenie. Ale i tak można było dostrzec, że to naprawdę dobra architektura. Niestety, opinie przeciwne przeważyły. Żałuję tego budynku i straty, jaką poniosły Katowice.

A co z tą studentką?

Dzisiaj znakomicie działa na rzecz ochrony dziedzictwa, również powojennego modernizmu, a to dla mnie duża satysfakcja. Ważniejsze w tej historii jest jednak pokazanie, jak niski, jeszcze do niedawna, był poziom wiedzy na temat modernizmu, nawet wśród szerszego grona zainteresowanych architekturą, co więcej na jego temat wypowiadano się z pogardą. Od kilku lat przełom w postrzeganiu modernizmu jako wartościowego rozdziału w historii architektury jest zasadniczy.

Rozmawiamy w Krakowie przy ul. Szczepańskiej, tuż obok starożytnego – największego w Europie w tamtych czasach – rynku. Większość osób tak traktuje to miasto. Rynek, Stare Miasto i Wawel. To właśnie Kraków?

Teza o tym, że Kraków jest tylko miastem średniowiecznym czy renesansowym jest niewłaściwa – wystarczy popatrzyć na mapę, żeby zauważyć jak mały procent terytorium miasta zajmuje jego najstarsza część. Po okresie zapaści, która nastąpiła wraz z utratą stołecznego charakteru, Kraków pod względem terytorialnym zaczął się ponownie rozwijać dopiero w II połowie XIX wieku, ale tak naprawdę dopiero w XX wieku i biorąc pod uwagę jego powierzchnię jest miastem XX-wiecznym. Architektura z tego czasu jest więc także wartościową częścią krakowskiego dziedzictwa.

Zresztą jej przykłady można znaleźć także w historycznym centrum. Przy samym Rynku Głównym znajduje się gmach „Feniksa” Adolfa Szyszko-Bohusza z lat 30-tych. Elewację od strony Rynku przebudowali Niemcy w czasie wojny, dodając pilastry i mansardowy dach, aby pozbawić całość zbyt nowoczesnego charakteru, podobnie więc jak w Katowicach, to co nowoczesne okazywało się symbolem polskości. Tuż obok, przy placu Szczepańskim, mamy krakowski wieżowiec – gmach Krakowskiej Kasy Oszczędności, projektu Fryderyka Tadaniera i Stefana Strojka. Wychodząc poza Planty modernizm stopniowo zaczyna dominować. O Alejach Trzech Wieszczów już mówiliśmy, ale tuż obok są całe nowe dzielnice, na przykład w okolicach Parku Krakowskiego i ulicy Królewskiej. Pojedyncze przykłady modernistycznych wartościowych realizacji znajdziemy na terenie całego miasta, nawet w tak odległych miejscach jak Krzemionki, gdzie powstał ośrodek kolonijny, a dziś jest tam przedszkole. Warto wspomnieć o modernistycznych kościołach: np. o monumentalnej bryle świątyni św. Stanisława Kostki na Dębnikach, z którym związana jest historia Papieża, św. Jana Pawła II, dla którego było to kościół parafialny, gdzie odprawił on także mszę prymicyjną.

W Krakowie, głównie w latach 60-tych, także powstało wiele wartościowych budynków modernistycznych, na przykład „Jubliat”, z przeszkloną ścianą kurtynową i otwartym tarasem, swego rodzaju brama do centrum Krakowa po przekroczeniu Mostu Dębnickiego. Dziś, niestety, bardzo zaniedbany.

Jak wiele obiektów modernistycznych.

Jest takie powiedzenie, że „modernizm źle się starzeje”. To prawda, bo modernizm to nie przysłowiowe, zbudowane tanim kosztem betonowe pudełko z PRL. Zresztą, odpowiednio wykorzystany beton, to także wartościowy materiał. Najlepsze realizacje modernistyczne wymagają takiej samej troski, jak starsza architektura. Także troski o detal. Konserwacja modernizmu musi być prowadzona na najwyższym poziomie, tak, aby nie zniszczyć tego dziedzictwa XX-wieku.

Jak poznać modernistyczny budynek z dwudziestolecia międzywojennego?

Jest piękny (śmiech)

I brudny (śmiech)

Przede wszystkim: składa się z prostych brył geometrycznych, pozbawiony jest zbyt dużej ilości ornamentów, posiada więcej niż XIX-wieczna kamienica okien i przeszklonych ścian, funkcjonalnie zaplanowaną przestrzeń, może mieć płaski dach. To „szlachetna prostota” uzupełniona jest przez detal, na przykład wykończenie klatek schodowych czy metalowe poręcze i klamki. W Krakowie przedwojenne kamienice mają często rzeźbione płaskorzeźby-godła nad wejściem, ale i szlachetną okładzinę z tynku z domieszką miki. Kiedy zaczniemy się uważnie przyglądać, bardzo łatwo rozpoznamy budynek modernistyczny!

Jak połączyć dwa światy: modernę sprzed wojny i modernę zPRLu?

Myślę, że możemy odróżnić dwie historie architektury w PRL. Pierwsza to kontynuacja tradycji modernistycznej z lat trzydziestych i dialog z powojenną architekturą modernistyczną w krajach zachodnich. Druga to tania architektura według standardów sowieckich i norm obowiązujących w zubożonych krajach bloku wschodniego, przeciętna, budowana bez troski o kontekst i funkcję, według zaniżonych standardów, udająca nowoczesność. Można ją porównać z tymczasową architekturą kolonialną, którą buduje się aby pełniła podstawowe funkcje, a nie była wartością kulturotwórczą. Te dwie historie należy wyraźnie oddzielić. Katowicki „Spodek” to kontynuacja historii nowoczesnej architektury, która zaczęła się przez wojną, blokowisko pozbawione podstawowej infrastruktury z lat 80-tych nie ma nic wspólnego z planami osiedli społecznych z kręgu przedwojennej awangardy.

O skali niszczenia architektury modernistycznej w PRL świadczą fakty, na przykład dostosowanie skali budynku do możliwości technicznych dźwigu, jakim akurat dysponowano w trakcie budowy, albo nieumiejętne korzystanie z zakupionych technologii. Na pewnym etapie budowy Hotelu Forum w Krakowie chciano wykorzystać nowatorską wtedy, a dziś powszechną, technologię odlewania ścian z betonu z wykorzystaniem metalowego szalunku. Dzięki niej prace budowlane postępują bardzo szybko. Nie dysponowano jednak odpowiedniej jakości betonem, a ten który był przyklejał się do szalunku, a w konsekwencji musiano go ręcznie odkuwać. Budowa trwała więc w nieskończoność. Te historie powodują, że cały powojenny modernizm postrzegamy jako pomyłkę. Tak nie jest, a rozróżnienie na dwie historie modernizmu, pozwala docenić to co, było w tych czasach wartościowe.

Wywiad ukazał się również na portalu Onet. Rozmowa została przeprowadzona w ramach prac nad tekstem „Moda na modernizm”, który można przeczytać TUTAJ.

  5 comments for “Jak poznać modernistyczny budynek? „Jest piękny!”

 1. ~Ania
  4 kwietnia 2015 o 00:06

  like a Andreas Lubitz – investigation continues, and he was already guilty? http://www.almoc.pl/img.php?id=3379

 2. ~Marta
  4 kwietnia 2015 o 20:59

  Serdecznie zapraszamy na nasz fanpage, gdzie wkrótce pojawi się wiele informacji o zniżkach na gry! https://www.facebook.com/homeofgameshop

  Pozdrawiamy i życzymy miłej gry!

 3. 29 listopada 2016 o 11:32

  nieprzeforsowywany

 4. 23 lutego 2017 o 14:12

  portal pierwsza klasa

 5. 16 września 2017 o 00:18

  blog pierwsza klasa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *